Den store "Helse-og atferdsundersøkelsen" er nå klar.

 

Vi vil gjerne at dere alle bidrar så vi får et så riktig bilde som mulig av vår rases helse. Svar om mulig også for avdøde hunder.

Det er Norges Veterinærhøgskole som går igjennom svarene og man er anonym selvom man blir bedt om å oppgi noe personlig informasjon. Det er kun genetikerne som vil se denne informasjonen da disse kan komme til å trenge mer utfyllende svar om det enkelte individ.

 

Vi håper dere kan hjelpe til med å informere andre nåværende/tidligere borzoieiere om denne undersøkelsen.

 

Følg denne LINKEN for å svare.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder i Borzoiutvalget, Tone K Berger.

E-post: [email protected]

Tlf: Tlf: 95 18 67 60